Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Gorkého v Brně

Projekt řešil rekonstrukci jednotné kanalizace a vodovodu v ulicích Gorkého a Arne Nováka v blízkosti historického centra města Brna. Naše společnost zajišťovala projektovou přípravu ve stupních DÚR, DSP/DPS a dokumentaci skutečného provedení.

Stávající jednotná kanalizace byla více než 100 let stará (roky výstavby 1884, 1902, 1909 a 1913). Výstavba původních vodovodních řadů v ulici se pak datuje do let 1885, 1927 a 1970.

Informace o projektu

Vzhledem ke stísněným podmínkám, kdy se v ulici Gorkého nachází i horkovod, bylo využito železobetonové vejčité potrubí DN 700/1050, až DN 900/1350 o celkové délce 554 m. V ulici Arne Nováka byly využity kameninové trouby DN 400 o celkové délce 140 m. Vodovodní řady byly nahrazeny novým potrubím tvárné litiny ve stávajících dimenzích DN 100, DN 150 a DN 300 v celkové délce 727 m. Součástí projektu byla také oprava kanalizačních a vodovodních přípojek.

Výstavba vyvolala přeložky sloupů a vedení veřejného osvětlení a přeložky telekomunikačních kabelů. Stavba znamenala také velký zásah do zeleně v ulici, kdy téměř všechny stromy byly s ohledem na jejich stáří a stav odstraněny. O hledem na požadavek maximálního počtu parkovacích míst byly společně s Veřejnou zelení města Brna navrženy a poprvé v Brně instalovány strukturální půdní buňky.

  • Lokalita: Brno
  • Investor: Statutární město Brno
  • Investiční náklady: 90 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2018-2019

Galerie reference