Studie napojení Rosicka na Vírský oblastní vodovod

V roce 2023 naše společnost zpracovala hydrotechnickou analýzu za účelem posouzení vydatnosti stávajících zdrojů pitné vody pro skupinový vodovod Ivančice-Rosice v okolí města Rosice v okrese Brno-venkov.

Dále bylo v projektu uvažováno s napojením Rosicka na Vírský oblastní vodovod, který zásobuje pitnou vodou město Brno a jeho okolí.

Informace o projektu

Analýza uvažovala také s napojením nových spotřebišť na skupinový vodovod Ivančice-Rosice. Byla vyhodnocena stávající a výhledová potřeba vody ve spotřebištích a stanovena potřebná velikost odběrů z Vírského oblastního vodovodu. Dále byl proveden výpočet technických parametrů klíčových přívodných řadů a objektů.

Výstupy studie budou sloužit jako podklad pro navazující projektovou přípravu.

  • Lokalita: Rosicko, Brno-venkov
  • Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, provoz Rosicko
  • Časový údaj: 2023