Varovný systém ochrany před povodněmi Valašsko a Horní Vsacko

V rámci projektu byl navržen Lokální varovný systém proti povodním v povodí horním toku Vsetínské Bečvy a jejího pravostranného přítoku řeky Bystřičky v Beskydech na Vsetínsku. Současně byly také zpracovány digitální povodňové plány obcí v povodí obou zmíněných vodních toků.

Pro tento investiční záměr jsme zpracovali realizační projektovou dokumentaci. Systém byl na základě projektu úspěšně realizován.

Informace o projektu

Povodí Vsetínské Bečvy zahrnovalo obce Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Hovězí, Zděchov a Janová, celková plocha zájmového povodí činí 294 km2. Povodí Bystřičky potom zahrnovalo obec Bystřička, nachází se v něm také VD Bystřička. Celková plocha zájmového povodí činí 85 km2.

Pro lokální varovný systém bylo navrženo celkem 5 hladinoměrů na řekách a 12 srážkoměrů v povodí. Bylo vytvořeno nebo aktualizováno 9 digitálních povodňových plánů obcí a 91 nových mapových listů zobrazujících povodňové nebezpečí a rizika.

  • Lokalita: Valašsko, Zlínský kraj
  • Investor: Sdružení obci Mikroregionu Vsetínsko
  • Časový údaj: 2012 - 2013

Galerie reference