Intenzifikace ČOV Jedovnice

Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce, intenzifikace a zkapacitnění mechanicko-biologické ČOV v městysu Jedovnice v blízkosti CHKO Moravský kras. ČOV je umístěna v zářezu ve strmém skalnatém svahu na pravém břehu Jedovnického potoka, který se o kus dál vlévá do Rudického propadání. Na ČOV je tedy kladen velký důraz na kvalitu vyčištěných odpadních vod.

Naše společnost zajišťovala kompletní projektovou přípravu ve stupních DÚR, DSP, ZD, DPS a DSPS včetně související inženýrské činnosti.

Informace o projektu

Intenzifikace ČOV spočívala ve výstavbě v podstatě kompletní nové ČOV o kapacitě 6 800 EO v areálu té stávající, která již byla v nevyhovujícím stavu. Bylo vybudováno nové mechanické předčištění, dvě nové biologické linky s oběhovou aktivací a dosazovací nádrží. ČOV byla doplněna o terciární stupeň čištění na odstranění fosforu. Díky omezeným prostorovým možnostem byla cca 500 m před ČOV navržena dešťová zdrž o objemu 208 m3.

Dále byla v rámci projektu vybudována nová oddílná splašková kanalizace v obcích Krasová, Rudice a Senetářov o celkové délce téměř 11 km s napojením na ČOV Jedovnice.

  • Lokalita: Jedovnice
  • Investor: „Svazek vodovodů a kanalizaci“ měst a obcí
  • Investiční náklady: 127 mil. Kč bez DPH
  • Časový údaj: Realizace 2017-2019

Galerie reference