Vývoj, výzkum a inovace

Aktivity do vývoje, výzkumu a inovací jsme zahájili v roce 2009. Za dobu tu dobu jsme úspěšně získali a dokončili v pozici koordinátora nebo partnera již více než 15 projektů do národních programů TAČR (ALFA, EPSILON, Centrum kompetence – Inteligentní regiony), OP Podnikání a inovace nebo evropských programů LIFE+ a CORNET. S výsledky naší výzkumné činnosti podporované z grantů seznamujeme odbornou veřejnost na českých i zahraničních konferencích a zařazujeme je do naší obchodní a projektové praxe. Do vývoje a inovací investujeme také vlastní finanční zdroje.

Spolupracujeme s firmami, univerzitami i výzkumnými organizacemi napříč obory.

Na co se zaměřujeme?

Zpočátku jsme se zaměřovali na vývoj a inovace v oblasti úpravy, odkanalizování a čištění odpadních vod. Později jsme rozšířili naše aktivity o inovace procesů pořizování, zpracování a využívání dat z UAV pro účely stavebnictví, vodního hospodářství a zemědělství. Zaměřili jsme se také na implementace a využívání systému BIM v rámci projektové přípravy a digitalizace stavebnictví a vývoj specializovaných GIS aplikací pro řešení odvodnění urbanizovaných území a krajiny.

V našich projektech uplatňujeme ověřené technologie, materiály a postupy. Denně využíváme systém BIM a specializované GIS aplikace. Stále posouváme úroveň digitalizace procesu a zpracování projektů v naší společnosti a přispíváme k digitalizaci stavebnictví v ČR.

Příklady řešených projektů

Nabízíme tyto služby

Odborná konzultační činnost včetně zavádění systému BIM a digitalizace
Monitoring, matematické modelování
Koncepční plánování, studie proveditelnosti
Průzkumy, pořízení a vyhodnocení dat
Projektová a inženýrská příprava staveb
Projektové a inženýrské služby ve fázi realizace
Monitoring a vyhodnocení staveb
Vyhodnocení, optimalizace a řízení provozu

Pilíře naší práce

V AQUA PROCON sdílíme pevné hodnoty, na kterých stavíme všechny naše činnosti.

Zodpovědnost

Zodpovědnost je pro nás závazkem k udržitelnému a férovému podnikání.

Spolehlivost

Každý projekt dotáhneme do zdárného konce. Jsme důslední ve všem, co děláme.

Odbornost

Odbornost je jedním ze základů našich úspěchů. V našich oborech jsme zkušenými profesionály.