Webová mapová aplikace pro řešení úloh městského odvodnění

Cílem projektu byla inovace postupů a procesů při zpracování dat a řešení vodohospodářských úloh se zaměřením na systémy městského odvodnění ve velkých urbanizovaných územích včetně přilehlé krajiny (povodí), dále efektivní a ekologické odvádění a čištění odpadních vod a hospodaření se srážkovými vodami. V neposlední řadě také návrh a řešení adaptačních opatření pro snížení negativních vlivů probíhajících klimatických změn.

Informace o projektu

K dosažení stanovených cílů projektu jsme vyvinuli databázový systém pro sběr, archivaci, analýzu, interpretaci a prezentaci všech potřebných dat. Data jsou prezentována v moderní GIS webové aplikaci, umožňující efektivně generovat data a analýzy řešeného území, vytvářet různé scénáře, včetně jejich porovnání a vyhodnocení. Systém umožňuje vytvářet analytické přehledy současného stavu a možných scénářů řešení celého nebo části zájmového území. Vybrané metody a funkcionality vyhodnocení digitálního obrazu a prostorových analýz jsou začleněny přímo do webové mapové aplikace (jako web processingservice) a tím uživateli umožňují větší zapojení do procesu získávání a vyhodnocování nových informací tak, aby jeho činnost byla efektivní.

  • Partner: CREA Hydro&Energy, z.s.
  • Rozpočet projektu: 6,2 mil. Kč
  • Časový údaj: 2020-2023

Galerie reference