Prohlédněte si naši práci

V AQUA PROCON máme za sebou přes 6 000 dokončených zakázek a více než 1 000 úspěšně realizovaných a zprovozněných staveb podle naší projektové dokumentace ze všech oborů, kterým se od založení věnujeme.

Podívejte se na některé z nich.

Seznam projektů - Odvádění odpadních vod

Výstavba dešťových zdrží v Třebíči

Odvádění odpadních vod
Location: Třebíč
Budget: 136 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2024

Generel odvodnění města Rakovník

Odvádění odpadních vod
Lokalita: Rakovník
Investor: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka
Časový údaj: 2022

Rekonstrukce ulice Lesnická v Brně

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura
Location: Brno
Budget: 127,6 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2021

Náprava stavu kanalizace v aglomeraci Táborska

Odvádění odpadních vod
Location: Tábor
Budget: 812 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2007-2009

Kanalizace a ČOV v obci Vlasatice

Čištění odpadních vod Odvádění odpadních vod
Location: Vlasatice
Budget: 146,7 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2021

Rekonstrukce ulice Stránského v Brně

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura Pozemní komunikace
Location: Brno
Client: Statutární město Brno
Časový údaj: Předpoklad realizace v roce 2024

Rekonstrukce ulice Gorkého v Brně

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura Vodárenské soustavy
Location: Brno
Budget: 90 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2018-2019

Pohořelice – dopravní a technická infrastruktura

Odvádění odpadních vod Městská infrastruktura Vodárenské soustavy
Location: Pohořelice
Budget: 95 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2015-2019

Rekonstrukce Budějovické ulice v Táboře

Odvádění odpadních vod Vodárenské soustavy Městská infrastruktura
Location: Tábor
Budget: 56,5 mil. Kč bez DPH
Časový údaj: Realizace 2019-2021